Upcoming events

No recent upcoming events are planned

Recordings

Feel free to listen our new album Half-Live

Some other samples are on Bandzone.cz and on YouTube.com

Ó Danny můj

Author: Radim
Original: Danny boy
Ó Danny můj, slyšíš už tě volají
Jde z jezer hlas a z horský strání též
Léto je pryč a květy umírají
Vím musíš jít, ač pláču říkám běž

Vrať se mi zpět, až léto louky zlíbá
Či až sníh ztiší život v dolinách
Já budu čekat, víš jak se mi stýská
Věř Danny můj, ráda tě mám

Přijdeš-li snad a já už mrtvá ležím
Pod zvadlým listím, v říši podzimní
Přijď mi vzdát čest a zpívat bílím věžím
Těm starým bukům, které k nebi ční

Slyším tvůj hlas a tvoje něžné kroky
Ve věčném spánku sny teď sladší jsou
Nezhyne to, co nezhubily roky
Věř Danny můj, vždy budu ženou tvou

Render time: 0.05 seconds
879,611 unique visits